• Česky
  • English
  • German

Tsepinit, labuntsovit

Price: €47.06
Locality: Chibiny, Kolo, Rusko
Dimensions: 104 x 123 x 34
Weight: 449 g

Description

Hnědý sloupcovitý krystal labuntsovitu s oranžovými krystaly tsepinitu.
Velmi vzácné silikáty niobu z poloostrovu Kola. Vzorek byl analyzován rentgenem.