• Česky
  • English
  • German

Stříbro

Price: €101.96
Locality: Březové Hory, Příbram, ČR
Dimensions: 75 x 35 x 20
Weight: 66 g

Description

Neleptaný historický vzorek stříbra z příbramského polymetalického revíru Březové Hory
Vzorek bohatých shluků drátkovitého stříbra na kalcitu.