• Česky
  • English
  • German

Staurolit

Price: €14.90
Locality: Nový Malín, ČR
Dimensions: 95 x 70 x 22
Weight: 174 g

Description

Bohatý vzorek krystalů staurolitu z Nového Malína.
Krystaly staurolitu jsou až 11 mm dlouhé.