• Česky
  • English
  • German

Semseyit

Price: €23.14
Locality: Herja, Rumunsko
Dimensions: 42 x 90 x 20
Weight: 263 g

Description

Tabulární krystaly černého sulfidu olova a antimonitu.
Tabulky semseyitu jsou až 3 mm velké. Vzorek je lepený.