• Česky
  • English
  • German

Pyromorfit

Price: €98.04
Locality: Ratibořské Hory
Dimensions: 115 x 70 x 60
Weight: 608 g

Description

Jedna z větších a bohatších ukázek pyromorfitu, nalezeného při novodobých hloubkových průzkumných prácí na lokalitě.
Bohatý větší vzorek hexagonálních sloupečkovitých krystalů a drobně krystalických krystalů zeleného pyromorfitu na alterované rule. Pyromorfit pochází z historického Ag-Pb-Zn revíru Ratibořské Hory, kde probíhala aktivní těžba naposledy před rokem 1850. Výskyt sekundárních minerálů včetně pyromorfitu je na této lokalitě velmi vzácný.