• Česky
  • English
  • German

Pyromorfit

Price: €21.57
Locality: Ratibořské Hory
Dimensions: 42 x 28 x 30
Weight: 30 g

Description

Malý, ale estetický vzorek pyromorfitu, který je pro ložisko Ratibořské Hory velmi ojedinělý. Vzorky pocházejí z novodobé hloubkové průzkumné práce na lokalitě.
Bohatý vzorek sloupcovitých krystalů žlutozeleného pyromorfitu na alterované rule. Pyromorfit pochází z historického Ag-Pb-Zn revíru Ratibořské Hory, kde probíhala aktivní těžba naposledy před rokem 1850. Výskyt sekundárních minerálů včetně pyromorfitu je na této lokalitě velmi vzácný.