• Česky
  • English
  • German

Pyrargyrit

Price: €50.98
Locality: Bohutín u Příbrami, ČR
Dimensions: 65 x 85 x 65
Weight: 401 g

Description

Několik zrn tmavě červeného pyrargyrit narostlého na puklině s kalcitem.
Vzorek pochází z 24. patra dolu 25. únor.