• Česky
  • English
  • German

Proustite, argentopyrite

Price: €74.51
Locality: Jáchymov, ČR
Dimensions: 50 x 80 x 45
Weight: 142 g

Description

Sulfoarsenid stříbra z Jáchymova, ČR.
Krystalky červeného proustitu o velikosti až 2 mm a drobné krystalky argentopyritu