• Česky
  • English
  • German

Prehnit

Price: €10.98
Locality: Horky, ČR
Dimensions: 60 x 120 x 45
Weight: 462 g

Description

Historický vzorek prehnitu.
Ledvinité agregáty prehnitu s kalcitem.