• Česky
  • English
  • German

Natrolite

Price: €14.12
Locality: Soutěsky, ČR
Dimensions: 80 x 100 x 40
Weight: 423 g

Description

Vzorek natrolitu z lokality Soutěsky, ČR
Část dutiny vyplněné jehlicovitými krystaly natrolitu o velikosti až 5 mm