• Česky
  • English
  • German

Sfalerit, dolomit, chalkopyrit

Price: €10.98
Locality: Cavnic, Rumunsko
Dimensions: 60 x 110 x 40
Weight: 232 g

Description

Estetická ukázka z polymetalického ložiska Cavnic, Rumunsko
Vzorek tmavých krystalů sfaleritu porostlých dolomitem a chalkopyritem