• Česky
  • English
  • German

Hulsite

Price: €17.65
Locality: Zlatý Kopec, Czech Republic
Dimensions: 80 x 90 x 30
Weight: 393 g

Description

Vzácný borát železa ze zlatého kopce.
Agregáty a zrna hulsitu v magnetitu