• Česky
  • English
  • German

Miargyrit, stříbro, galenit

Price: €113.73
Locality: Březové Hory, Příbram, ČR
Dimensions: 77 x 40 x 30
Weight: 265 g

Description

Část rudní žíly tvořené z velké části miargyritem, galenitem a částečně stříbrem, pocházející z příbramské březohorské rudní oblasti.
Ukázka bohaté stříbrné rudy, tvořené shluky drátkovitého stříbra, zrnitým miargyritem a galenitem. Největší shluky stříbra jsou na vrchní části vzorku.