• Česky
  • English
  • German

Pyrargyrit

Price: €141.18
Locality: Bánská Štiavnice, SK
Dimensions: 48 x 16 x 48
Weight: 48 g

Description

Stříbrně lesklé, místy načervenalé krystaly a agregáty pyrargyritu
Krystaly mají velikost okolo 1 mm. Vzorek pochází z Bánské Štiavnice.