• Česky
  • English
  • German

Křišťál, dolomit

Price: €54.90
Locality: Bánská Štiavnica, Slovensko
Dimensions: 61 x 70 x 54
Weight: 208 g

Description

Krystaly křemene přerostlé perimorfózami dolomitu po kalcitu.
Nejdelší krystal křemene má 45 mm.