• Česky
  • English
  • German

Chalkofylit, bindheimit

Price: €11.37
Locality: Piesky, Slovensko
Dimensions: 55 x 60 x 40
Weight: 118 g

Description

Zelený chalkofylit se žlutým bindheimitem s Piesků.
V dutince je chalkofylit krystalovaný.