• Česky
  • English
  • German

Antimonit, kermezit

Price: €141.18
Locality: Pezinok, SR
Dimensions: 243 x 73 x 142
Weight: 2.898 kg

Description

Nádherná ukázka antimonitu a kermezitu z lokality Pezinok, SR.
Vzorek kovově lesklých paprsčitých krystalů antimonitu a kermezitu až 11 mm dlouhých. Vzorek je celistvý, masivní a velmi dobře zachovalý.