• Česky
  • English
  • German

Catapleiit, Natrolit

Price: €29.41
Locality: Ice River, British Columbia, Kanada
Dimensions: 36 x 50 x 30
Weight: 50 g

Description

Vzácný silikát sodíku a zirkonia z lokality Ice River, Kanada
Oranžové rosetky (velké do 2 mm) lupenitých krystalů catapleitu narostlé na průhledných, jehlicovitých krystalech natrolitu