• Česky
  • English
  • German

Galenit, sfalerit, chalkopyrit

Price: €12.55
Locality: Cavnic, Rumunsko
Dimensions: 60 x 75 x 35
Weight: 299 g

Description

Estetická ukázka rudních minerálů z lokality Cavnic, Rumunsko
Kvalitní ukázka rudy tvořené krystaly galenitu, černým drobně krystalovaným sfaleritem a zlatavými krystaly chalkopyritu