• Česky
  • English
  • German

Kutnohorit

Price: €49.02
Locality: Valgraveglia mine, Reppia, Liguria, Itálie
Dimensions: 85 x 28 x 65
Weight: 190 g

Description

Nádherný vzorek krystalů karbonátu železa, hořčíku, manganu a vápníku kutnohoritu
Vzorek pochází z Itálie.