• Česky
  • English
  • German

Baumhauerit

Price: €86.27
Locality: Binnental, Švýcarsko
Dimensions: 84 x 70 x 32
Weight: 200 g

Description

Krásný vzorek minerálu baumhaueritu v dolomitu ze Švýcarska.
Baumhauerit (Pb12As16S36) z typové lokality.