• Česky
  • English
  • German

Betafit

Price: €17.25
Locality: Tři Studně, ČR
Dimensions: 65 x 110 x 40
Weight: 244 g

Description

Ukázka poměrně vzácného matně lesklého oxidu titanu a niobu betafitu
Ukázka hnědočerných zrn betafitu zarostlých do pegmatitu