• Česky
  • English
  • German

Meurigit, dufrenit, beraunit

Price: €28.24
Locality: Těškov, ČR
Dimensions: 95 x 15 x 67
Weight: 132 g

Description

Zajímavý vzorek žlutého fosfátu meurigitu, hnědého fosfátu železa a vápníku dufrenitu a fosfátu železa beraunit
Vzorek pochází z Těškova.