• Česky
  • English
  • German

Kassiterit

Price: €54.90
Locality: Horní Slavkov, ČR
Dimensions: 55 x 75 x 30
Weight: 242 g

Description

Bohatá ukázka krystalů kasiteritu s historickou cedulkou.
Největší krystal má 17 mm.