• Česky
  • English
  • German

Helvín

Price: €741.18
Locality: Navegadora Claim, Penha do Norte, Minas Gerais, Brazílie
Dimensions: 87 x 275 x 64
Weight: 2.107 kg

Description

Nádherná ukázka černých tetraedrických krystalů vzácného silikátu berylia z Brazílie narostlých na křišťálu.
Hrana největšího krystalu má 4 mm.