• Česky
  • English
  • German

Greenockite

Price: €14.90
Locality: Zlatý Kopec, ČR
Dimensions: 70 x 120 x 40
Weight: 544 g

Description

Vzácný sulfid kadmia z lokality Zlatý Kopec, ČR
Vzorek sytě žlutého práškovitého greenockitu