• Česky
  • English
  • German

Galenit

Price: €62.75
Locality: Bánská Štiavnica, Slovensko
Dimensions: 124 x 73 x 38
Weight: 587 g

Description

Bohatý vzorek galenitu s krystaly křemene a drobnými zrny dalších sulfidů.
Krystaly galenitu (až 11 mm) a krystaly křemene (až 10 mm).