• Česky
  • English
  • German

Ajoit

Price: €8.63
Locality: Copper Valley, Namibie
Dimensions: 19 x 25 x 14
Weight: 7 g

Description

Vláknitý agregát vzácného silikátu mědi zarostlého v křemeni.
Velikost krystalu křemene s ajoitem je 14 mm.